En snårig djungel där detaljerna är viktiga.

Ägarrollen i företaget är något som du bör lägga lite tid och lite tankar kring. Det kan löna sig i längden.

Att kombinera företagets dagliga drift med långsiktig strategisk planering är inte det lättaste, varken att hinna med eller ha kunskaperna. Men det är nog så viktiga frågor för att få en uthållig lönsamhet. "Den som tar sig tid att lyfta blicken kör sällan vilse."

Det kan också vara förståndigt att reflektera över företagarens olika roller. Ofta agerar företagaren som ägare, som styrelseledamot, som VD och kanske ytterligare något mer. Den som lyckas hålla isär dessa roller blir framgångsrikare och får en enklare och tydligare tillvaro. 

Vi har erfarenhet kring detta, kontakta oss gärna.