Marie Winberg är en redovisningskonsulterna som du kan träffa på hos oss på Stratego.

En gång om året krävs lite extra engagemang.

Bokslutet är en sammanställning av bokföringen. Det finns olika typer av bokslut. Vilken typ ditt företag ska upprätta beror bland annat på företagets omsättning. Det är bokslutet som ligger till grund för företagets beskattning.

Vi hjälper dig att avgöra vilken typ av bokslut ditt företag behöver.

Efter varje räkenskapsår ska ett aktiebolag upprätta och skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket. Detta gäller oavsett om företaget har drivit verksamhet eller varit vilande.

Årsredovisningen, och när så krävs även revisionsberättelsen, ska ha kommit in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Om inte handlingarna kommer in i tid måste aktiebolaget betala en förseningsavgift. Dessutom kan den som inte upprättar årsredovisning i rätt tid i vissa fall åtalas för bokföringsbrott.

För att du ska slippa dessa tråkigheter och avgifter så ser vi till att årsredovisningen kommer in i rätt tid.

Har du som kund sett till att vi fått materialet i tid så ansvarar vi för resten.