Ett brett nätverk med specialister inom många områden kommer alltid att ge dig stora fördelar. Dina behov kan ändras för att bolagsbilden förändras, saker kan inträffa som man inte väntat sig. Vi ingår i CFO Group och tillsammans med sex andra revisions- och redovisningsbyråer blir vi en stark medarbetare för dig. Du kan läsa mer om företagen som ingår i CFO Group via CFO Groups egen hemsida.