Vi finns om du behöver oss.  

Det finns tillfällen då det känns skönt att någon annan tittar igenom ett arbete. Det kan innebära att revisorn granskar en viss affär eller kanske ett underlag till en bidragsansökan. Vad som ska granskas och hur det ska granskas kommer du fram till tillsammans med revisorn och eventuell tredje part. Du kan sedan summera och dra slutsatser av utlåtandet.