Låt oss sköta din löpande bokföring

Vi vet att du är riktigt bra på det du valt att ägna dig åt. Men det är inte direkt rimligt att du dessutom ska vara bra på bokföring också. Som du faktiskt måste sköta för att alla myndigheter, kunder och leverantörer ska vilja samarbeta med dig. Så du har allt att finna på att anlita oss. 

Viktigt är dock att tänka på att även om du anlitar oss för att sköta din bokföring så är det du som ansvarar för bokföringen. Så ställ krav på oss som din bokförare, så att vi förklarar om du inte förstår. Det vill vi och det är bra för både dig och oss. 

Några tips innan du lägger upp din bokföring.

Siffrorna ska hjälpa dig att bli lönsammare. Planera din bokföring. Tänk igenom och diskutera gärna med oss innan hur den ska vara upplagd.

Sätt gärna in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för oss som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Det gör det enklare för dig att skapa lönsamhet i ditt företag.