Jessica finns på plats för att hjälpa dig. Som redovisningskonsult
kan hon tillföra massor till din verksamhet.
 

Skatt och moms är företagarens vardag, ändå är det inte alltid självklart.

Företag och organisationer lever och utvecklas genom olika transaktioner. Skatten och momsen är i stort sett alltid närvarande och skatte- och momshanteringen ställs ständigt inför en rad utmaningar. Det kan gälla affärsverksamheter på nya marknader i Sverige och utomlands, försäljning av fastigheter, förvärv och avyttringar.

Vi på Stratego har ett nära samarbete med  skattejurister och momsexperter som hjälper till att hantera utmaningarna.